NEWAVE PERM KIT

V prírode sa všetko pohybuje. Od ĺahkého vánku až k otevreniu kveta a  k pohýbu vody. Svetlé alebo zvlnené, sladké alebo impulzívne. Jako  vlny vlasov. Romantické, delikátne alebo divoké a rebelské. Newave dodává  emocie. Vždy nové. Vždy iné. Pre nalezenie dokonalého pohybu.